Tailandia - Chiang Rai, Chiang Mai & Mae Tang: 19.902400, 99.838500